Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація (громада)

Луганська область

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 2020р.

Дата: 23.03.2021 10:31
Кількість переглядів: 334

 

         Фото без опису      

ЗВІТ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», на виконання  Постанови Кабінету Міністрів України №449 від 01.06.2020 р. «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та згідно розпорядження голови Лозно-Олександрівської селищної ради №18 від 24.02.2021 року було створено комісію з моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради».

Організовано і проведено зовнішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги догляд вдома, наданої протягом 2020 року, мета якого полягала у визначенні відповідності надання соціальних послуг Державним стандартам та потребам отримувачів; удосконалення діяльності роботи з організації  й надання соціальних послуг.

          Під час проведення оцінки якості соціальної послуги застосовувалися наступні показники якості:

     - доступність та відкритість інформації про соціальну послугу, умов та порядку її отримання;

     - своєчасність та дотримання строків і терміни надання соціальних послуг;

     - повага та гідність до отримувача соціальних послуг;

     - професійність соціальних працівників;

     - адресність та індивідуальний підхід;

     - результативність (рівень задоволеності соціальною послугою);

     - проведення опитування та анкетування отримувачів й надавачів соціальної послуги.

     Застосовувались наступні методи оцінки якості: вивчення документації, в тому числі особові справи отримувачів послуг, статистичні звітності, інформація про діяльність Центру, спостереження, проводились бесіди.

          Комісією було вибірково проведена перевірка у відділенні соціальної допомоги вдома та аналіз анкетування (опитування), проведеного під час внутрішнього оцінювання з метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги догляду вдома.

Для вивчення думки щодо якості соціальної послуги догляду вдома, взяли участь в опитуванні 39 осіб, з них 23 жінки і 16 чоловіків, що склало 93% від загальної кількості осіб,  які отримують соціальну послугу догляд вдома. Вікова категорія яких становить: 2,6% (40-50 років), 7,7% (50-60 років), 23,1% (60-70 років), 30,1%  (70-80 років), 30,1% (80-90 років), 6,4% (90 і більше), із них: особи з інвалідністю – 5, одинокі – 11, одиноко проживаючі - 14. Метою опитування було отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану надання цієї послуги відділенням соціальної допомоги вдома.  Зібрані матеріали вчасно проаналізовано та опрацьовано.

Серед опитаних 15,4% знаходяться на обслуговуванні менше року, 12,8% більше року, 71,8% більше двох років. Це свідчить про об’єктивний  підхід до оцінювання з боку опитаних. Проводились бесіди/співбесіди з соціальними робітниками, перевірено журнал для реєстрації звернень та скарг. Згідно проведеного анкетування, опитування, в т.ч. і телефонного, бесід, 100 % опитаних підопічних задоволені  рівнем надання соціальних послуг, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались.

Здійснюють соціальне обслуговування 7 соціальних робітників, навантаження на кожного складає 6 осіб.

Із загальної кількості отримувачів соціальної послуги догляду вдома:

З ІІІ групою рухової активності  - 28;

З ІV групою рухової активності  - 14.

Під час проведення зовнішньої оцінки якості було встановлено, що соціальні робітники відвідують отримувачів соціальної послуги догляду вдома відповідно до визначених потреб 2,3 рази на тиждень та надають їм послуги відповідно до укладених договорів, індивідуальних планів та затверджених графіків роботи.

Основним завданням комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» є постійна робота по виявленню громадян похилого віку, інвалідів, громадян, які перебувають у складних  життєвих обставинах, осіб, нездатних до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги та надання соціальних послуг.

Керівництвом комунального закладу здійснюється постійний контроль за виконанням соціальними робітниками, їх функціональних обов'язків. Результати перевірок постійно аналізуються на виробничих нарадах. Проблемні питання  отримувачів  соціальної послуги догляду вдома розглядаються у встановлені законодавством терміни. Протягом 2020 р. скарг від отримувачів соціальної послуги догляд вдома не поступало.

 

Також проведено опитування серед соціальних робітників щодо визначення самооцінки їх діяльності. В комунальній установі працюють 7  соцробітників  за такими віковими категоріями: до 35 років -1 особа, 35-50 років – 4 особи, 50-60 років – 2 особи,  із них:  мають повну загальну середню освіту – 2, професійно-технічну – 5. Більшість опитаних обрали дану професію через те, що хотіли допомагати людям, позитивним відзначають можливість спілкуватися з різними людьми. На їхню думку, утруднює виконання роботи те, що підопічні проживають віддалено один від одного, або в інших населених пунктах, а транспортне сполучення між населеними пунктами громади недостатнє, забезпеченість велосипедами лише на 14%.

 

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися:

- показники якості соціальної послуги догляду вдома, наведенні у додатку 4 Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 №760;

- рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендації з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

         Проаналізувавши кількісні показники надання соціальної послуги догляду вдома отримали такі результати:

  • кількість скарг від отримувачів соціальної послуги;

         За 2020 рік скарги від отримувачів відсутні – 100,0%;

  • частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома складає - 100%. Протягом 2020 року за обслуговуванням у відділенні соціальної допомоги вдома звернулось 10 громадян, взято на обслуговування – 10 громадян;

 

  • частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома - 100,0%. Внутрішній моніторинг  в 2020 році проведено один раз на рік.

 

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються наступні статуси:

Отже, для кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоюється узагальнений статус «добре» для оцінювання якості соціальної послуги щодо кількісних показників.

 

Таблиця 1. Статус кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома

 

Кількісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

 

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Кількість скарг

«добре»

-

-

Результати  розгляду скарг

-

-

-

Частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

            -

 

-

 

Частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляду вдома

«добре»

 

-

 

-

 

Розглянемо та проаналізуємо групи показників забезпечення якості  за допомогою критеріїв оцінювання.

Проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг проводилося за показниками, визначеними Державним стандартом догляду вдома:

Оцінка показників забезпечення якості соціальної послуги:

1) адресність та індивідуальний підхід (100% - статус «добре»)

Критерії оцінювання:

- наявність визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг (100%) – відповідно до норм, визначених нормативно-правовими актами, всі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома (42) містять картки визначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг) та визначений ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги у наданні соціальної послуги вдома. Статус – «добре»;

- наявність індивідуального плану надання соціальних послуг, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача (100%) – індивідуальні плани надання соціальних послуг, які ґрунтуються на визначенні індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складалися й узгоджувалися з кожним отримувачем соціальної послуги догляд вдома. Індивідуальний план складався за формою згідно з дод.3 Державного стандарту у двох примірниках.

Заходи, визначені в індивідуальних планам, відповідають  визначеним індивідуальним потребам отримувача. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий – в особовій справі отримувача. Індивідуальний план переглядається відповідно до вимог Державного стандарту послуги догляду вдома, за потреби вносяться зміни у договори. Повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги догляду вдома, здійснюється 1 раз на півроку, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 13.11.2013 р. № 760. Статус – «добре».

2) результативність (100% - статус «добре»)

Критерії оцінювання:

- рівень задоволеності соціальними послугами (за оцінками отримувачів соціальної послуги) (100%) – більша частина отримувачів надає позитивні відгуки. Статус – «добре»;

 

- покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг, позитивні зміни у стані отримувача у процесі їх надання порівняно з періодом, коли послуга не надавалась (100%) – у ході проведення опитування отримувачів соціальної послуги догляду вдома, всі 39 осіб, констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану, порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. Статус – «добре»;

- проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальних послуг та/або їх законним представникам (100%) – в ході опитування отримувачів соціальних послуг та проведених перевірок були отриманні позитивні відгуки щодо роботи соціальних робітників. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед підопічних щодо здійснення соціального обслуговування. Статус – «добре»;

- розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги (0%) – в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних  послуг) розроблене положення про преміювання працівників, однак у зв’язку з відсутністю повного фінансування установи, у 2020 році премії не виплачувались. Статус – «незадовільно»;

- проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги (50%) – регулярний збір інформації, систематичне спостереження за роботою відділення та миттєве реагування на недоліки в робочому процесі  підвищують рівень якості надання соціальних послуг. Через карантинні заходи в установі у 2020 році внутрішній моніторинг не проводився.  Статус – «незадовільно»;

3) своєчасність (100% - статус «добре»)

Критерії оцінювання:

- прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги у встановлений строк (100%) – всі звернення громадян були розглянуті з дотриманням термінів у прийнятті рішень. Статус -  «добре»;

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги (100%) – договір оформлюється у двох примірниках, у відповідності до вимог Державного стандарту. Всі примірники, які знаходяться в особових справах відділення мають позначку з підписом підопічного, що «другий примірник договору отримано». Статус – «добре»;

- строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі (100%) – порушень строків та термінів надання соціальної послуги, зазначених у договорах, не виявлено. Статус – «добре».

4) доступність та відкритість (98,7% - статус «добре»)

Критерії оцінювання:

- наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам (100%) – приміщення відділення соціальної допомоги вдома відповідає санітарним та протипожежним вимогам чинного законодавства України. Статус – «добре»;

- наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) –  на прилеглій території установи є обладнані місця для вело транспорту, є зручне місце для транспортних засобів. Відділення соціального догляду вдома знаходиться на першому поверсі, що надає змогу громадянам з обмеженими фізичними можливостями безперешкодно потрапляти в приміщення комунальної установи. Статус – «добре»;

- наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (100%) – в холі установи перед кабінетом відділення оформлено стенд з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги догляду вдома, про Державний стандарт догляду вдома. Статус – «добре»;

- наявність буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей щодо надання соціальних послуг (95%) – щодо надання соціальної послуги вдома розроблено презентаційні буклети, оперативна інформація роботи відділення розміщається  на сайті селищної ради.  Статус – «добре».

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги (100% - статус «добре»)

Критерії оцінювання:

- відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%) – в ході опитування не було виявлено негативних відгуків щодо некоректного, неввічливого ставлення зі сторони фахівців до підопічних. Статус – «добре»;

- повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) – під час опитування підопічних не було зафіксовано фактів негуманних чи дискримінаційних дій зі сторони соціальних робітників. Статус – «добре»;

- дотримання принципу конфіденційності (100%) – працівниками відділення вжиті  заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», конфіденційної інформації щодо отримувачів послуги.  Отримувачі соціальної послуги в обов’язковому порядку ознайомлені із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності. Статус-«добре».

6) професійність (92% - статус «добре»)

Критерії оцінювання:

- штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає  соціальну послугу (100%) – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації. Статус – «добре».

- наявні затверджені посадові інструкції (100%) – посадові інструкції затверджено згідно чинного законодавства. Всі працівники відділення володіють необхідними  знаннями й навичками, які  відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними „Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги”, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324. Статус – «добре»;

- наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%) – в особових справах працівників  комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» містяться документи про освіту (державного зразка). Статус – «добре»;

- наявність довідок про проходження обов’язкових медичних оглядів надавачами соціальної послуги (100%) – усі соціальні робітники установи мають довідки про проходження обов’язкових медичних оглядів. Статус – «добре»;

- наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%) – робочі наради з працівниками у відділенні соціальної допомоги проводились відповідно до Плану роботи установи на 2020 рік. За потреби проводяться додаткові наради. Статус – «добре»;

- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю (51%) – працівники відділення соціальної допомоги вдома забезпечуються:

- частково необхідними канцелярськими товарами;

- спецодягом частково (халатами), гумовими рукавицями, взуттям не забезпечуються;

- велосипедом забезпечений  один соціальний робітник. Статус – «добре».

 

Таблиця 2. Статус якісних показників надання соціальної послуги догляду вдома

Показники
якісні

Від 80% до 100%
(добре)

Від 51% до 79%
(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

-

-

Результативність

«Добре»

-

-

Своєчасність

«Добре»

-

-

Доступність

«Добре»

-

-

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«Добре»

-

-

Професійність

«Добре»

-

-

 

Зовнішня оцінка якості надання соціальних послуг визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювалися статуси, які переважали).

 

 

 Оцінка якості соціальних послуг в цілому:

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

продовжувати роботу з суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

 

 

Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності установи на засіданні комісії із зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг у КУ «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» шляхом переважаючих узагальнених даних відсотковий еквівалент в цілому складає 98,9% та відповідає статусу «добре».


        Незважаючи на узагальнений статус показників «добре», треба вжити  заходів, спрямованих на удосконалення процесу обслуговування підопічних й підвищення якості надання соціальних послуг:

  

         -  в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази центру в частині забезпечення соціальних робітників велосипедами,  спецодягом, взуттям,  інвентарем;

        підвищувати рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів у  2021- 2022 р.р.;

       - продовжувати роботу по виявленню одиноких громадян та осіб з обмеженими можливостями з метою надання їм соціальних послуг та підтримки;

       - проводити відповідну роботу з надавачами  соціальних послуг щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

       - посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців громади з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома.

 

Голова комісії                                                                     Ксенія ДЕРЕВ’ЯНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь