Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація (громада)

Луганська область

Бюджет участі 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюджет участі

Лозно-Олександрівської селищної ради на 2022 рік 

РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Бюджет участі Лозно-Олександрівської селищної ради (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення процесу партиципаторного бюджетування у Лозно-Олександрівській селищній раді.

1.2.Бюджет участі – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Лозно-Олександрівської селищної ради, до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету Лозно-Олександрівської селищної ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Лозно-Олександрівської селищної ради.

1.3. Процес Бюджет участі – процес складання, розгляду, відбору, затвердження, виконання проєктів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, який триває календарний рік.

1.4. Проведення Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу влади Лозно-Олександрівської селищної ради із жителями, які постійно проживають на території Лозно-Олександрівської селищної ради, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Участь у функціонуванні партиципаторного бюджетування можуть брати ініціативні жителі та групи громадян, громадські об’єднання та організації, інші інституції громадянського суспільства, які ведуть свою діяльність на території Лозно-Олександрівської селищної ради.

1.5.Фінансування проєктів Бюджету участі здійснюється  за рахунок коштів бюджету Лозно-Олександрівської селищної ради та інших залучених джерел, не заборонених законодавством України.

Обсяг фінансування проєктів за рахунок коштів бюджету участі можуть бути до 100 тис. грн., а сума залучених коштів співфінансування не обмежена  

1.6.Бюджет участі Лозно-Олександрівської селищної ради на 2022 рік складає 400  тис. грн (з можливістю збільшення фінансування).

1.7.Загальний обсяг Бюджету участі визначається Лозно-Олександрівською селищною радою на відповідний рік згідно програми «Бюджет участі Лозно-Олександрівської селищної ради на 2022 рік». Відповідно до бюджетних надходжень Бюджет участі щороку може збільшуватись.

1.8.Максимальний розмір одного проєкту не повинен перевищувати         100 тис. грн. Відповідно до бюджетних надходжень максимальний розмір коштів на один проєкт щороку може збільшуватись. Співфінансування проєктів можливе, але не є обов’язковою умовою.

1.9.Інформація про Бюджет участі Лозно-Олександрівської селищної ради оприлюднюється у рубриці «Бюджет участі» офіційного веб-сайту Лозно-Олександрівської селищної ради (http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022/та оприлюднюється на дошці оголошень в населених пунктах громади.

РОЗДІЛ 2. ВІДПОВІДАЛЬНІ ПРАЦІВНИКИ ТА РАДА ЕКСПЕРТІВ

2.1. Відповідальні працівники Бюджету участі призначаються розпорядженням селищного голови для організації процесу консультування, подання, прийому, реєстрації, висвітлення на сайті та промоції щодо проєктів.

2.2. Рада експертів, утворюється розпорядженням селищного голови, складається не більше ніж з 10 осіб, з яких 1/3 складають представники громадських організацій та представники депутатського корпусу, а 2/3 – представники органів місцевого самоврядування з числа профільних спеціалістів.

2.3. Кількісний та персональний склад Ради експертів затверджується розпорядженням селищного голови на основі пропозицій від представників громадських організацій, депутатів селищної ради, батьківських комітетів шкіл та садочків тощо.

2.4. Рада експертів обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Всі рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Ради експертів після їх підписання головою та секретарем оприлюднюються на офіційному веб-сайті Лозно-Олександрівської селищної ради (http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022/).

2.5. Функції Ради експертів:

- приймати рішення про відповідність проєктів вимогам цього Положення та Програми;

- проводити попередній розгляд проєктів, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подавати висновки та рекомендації щодо проєктів, поданих для фінансування за рахунок коштів Бюджету участі;

- приймати рішення щодо включення проєктів в перелік для голосування;

- отримувати інформацію про хід реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок коштів Бюджету участі;

- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Бюджету участі на засіданнях виконавчого комітету                                                Лозно-Олександрівської селищної ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Лозно-Олександрівської селищної ради;

- контролювати хід реалізації проєктів, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проєктів;

- визначати формат публічного представлення і попереднього обговорення проєктів;

- визначати порядок особистого голосування та розміщення пунктів для голосування;

- виходити з пропозиціями до голови Лозно-Олександрівської селищної ради щодо організаційних моментів;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Лозно-Олександрівської селищної ради (http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022/) про час та місце проведення засідання;

- звітувати за результатами реалізації проєктів.

2.6. Рада експертів працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються більшістю голосів від складу ради. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Ради експертів. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Ради експертів має вирішальне значення.

2.7. Рада експертів затверджується на терміном на один рік з моменту підписання розпорядження селищним головою.

2.8. Припинення членства в Раді експертів здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

2.9. Рада експертів діє на підставі Програми «Бюджет участі Лозно-Олександрівської селищної ради  на 2022 рік» та Положення про Бюджет участі.

2.10. Засідання Ради експертів проходять відкрито, на засідання запрошуються автори поданих проєктів.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ПРОМОЦІЙНА КАМПАНІЯ

3.1 Інформаційна кампанія Бюджету участі  Лозно-Олександрівської селищної ради проводиться постійно.

3.2. Інформаційну кампанію проводять відповідальні працівники, а також інші виконавчі органи Лозно-Олександрівської селищної ради.

3.3. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи: 

3.3.1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Бюджету участі, а також заохочування мешканців до подання проєктів;

3.3.2. інформування про хронологію, етапи і дати проведення заходів;

3.3.3 представлення отриманих проєктів та заохочення до участі у голосуванні; 

3.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Бюджету участі.

 РОЗДІЛ 4. ПОДАННЯ ПРОЄКТІВ

4.1. Проєкт можуть подавати особи віком від 14 років.

Посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати Лозно-Олександрівської селищної ради бути подавачами проєктів не можуть.

4.2. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

4.3. Вимоги до проєкту:

- реалізація проєкту повинна здійснюватися в межах одного календарного року;

- реалізація проєкту має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

- реалізація повинна здійснюватися на території Лозно-Олександрівської селищної ради;

- сфера реалізації проєкту повинна бути публічною.

4.4. У рамках Бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проєкти, які:

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- суперечать діючим програмам Лозно-Олександрівської селищної ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

- суперечать чинному законодавству України;

- передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту.

4.5. Форма проєкту у електронній версії доступна на офіційному веб-сайті Лозно-Олександрівської селищної ради (http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022/) у рубриці «Бюджет участі».

4.6. Ознайомлення зі сканованими заповненими формами проєктів здійснюється на офіційному веб-сайті Лозно-Олександрівської селищної ради (http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022/) у рубриці «Бюджет участі».

4.8. Форма проєкту складається та подається протягом 30 днів:

- поштою за адресою: 92211, Луганська обл., Білокуракинський р-н, смт Лозно-Олександрівка, вул. Центральна, буд. 1.

електронною поштою за адресою lozna.projectviddil@ukr.net у вигляді відсканованого оригіналу документу, з темою листа: «Бюджет участі 2022 року».

4.9. До проєкту обов’язково додається кошторис витрат (бюджет проєкту).

4.10. Пріоритетні напрямки проєктів:

  • Підтримка ініціатив у сфері благоустрою громади. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі своєї громади (ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; благоустрій парків, скверів; ремонт пам'ятників; ліквідація стихійних звалищ тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком.
  • Підтримка ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом: діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя; залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив у цій сфері.
  • Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив: діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-проєкти, арт-клуби тощо), а так само іншу діяльність, не обмежуючись цим переліком.
  • Підтримка громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження: діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, але не обмежуватися даним переліком.

РОЗДІЛ 5. ПЕРЕВІРКА ПРОЄКТУ

5.1. Заповнені форми подання проєктів підлягають попередній перевірці, яку проводять відповідальні працівники.

5.2. У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, відповідальні працівники по телефону або електронною поштою повідомляють про це автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання інформації.

5.3. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного проєкту відповідальні працівники після формальної перевірки передають скановані форми до Ради експертів, яка створюється розпорядженням Лозно-Олександрівського селищного голови.

5.4. Рада експертів протягом 15 днів з дня отримання сканованих проєктів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проєкту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проєкту в бланк для голосування.

5.5. У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою члени Ради експертів відповідно до повноважень звертаються до автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

5.6. Члени Ради експертів відразу передають відповідальним працівникам заповнені карти аналізу проєктів.

5.7. Внесення будь-яких змін в проєкти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проєктами, можливі лише за згодою авторів даних проєктів.

5.8. На основі результатів роботи Ради експертів відповідальні працівники складають списки позитивно і негативно оцінених проєктів.

5.9. Списки з проєктами, які отримали позитивну або ж негативну оцінку, розміщуються на веб-сайті Лозно-Олександрівської селищної ради (http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022)  у рубриці «Бюджет участі».

5.10. Відскановані заповнені карти аналізу проєктів розміщюються на офіційному веб-сайті Лозно-Олександрівської селищної ради:(http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022) у рубриці «Бюджет участі».

РОЗДІЛ 6. ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТИ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Вибір проєктів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють жителі, які постійно проживають у межах Лозно-Олександрівської селищної ради та яким виповнилося 14 років, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування, які вказуються у програмі «Бюджет участі Лозно-Олександрівської селищної ради на 2022 рік» та Інтернет-голосуванням.

6.2. Кожен учасник голосування може підтримати не більше двох проєктів, вказавши в бланку для голосування номери проєктів.

6.3. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування на веб-сайті Лозно-Олександрівської селищної ради (http://loznolex.gromada.org.ua/bjudzhet-uchasti-2022-roku-16-26-54-09-02-2022).

6.4. В пунктах голосування можна отримати перелік проєктів, які визначені для голосування.

6.5. Голосування відбувається шляхом:

- голосування на платформі е-демократії http://е-dem.ua.

- голосування у спеціально-визначених пунктах голосування шляхом заповнення бланку та спеціальної скриньки.

6.6. Вибір проєктів, які визначені для голосування, здійснюється також у електронній версії на платформі е-демократії http://е-dem.ua.

6.7. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок балів, відданих за кожний проєкт окремо, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі та подальше укладання списків з результатами голосування. Представники громадськості за попередньою реєстрацією матимуть змогу бути присутніми під час підрахунку голосів в паперовій формі.

6.8. До переліку проєктів переможців потрапляють ті, що набрали від 10% голосів і більше за рейтингом від кількості офіційно зареєстрованого населення в межах населеного пункту.

Назва населеного пункту

Відсоток

Кількість населення за офіційними даними

Мінімальна кількість голосів до рейтингу, за яким будуть визначатися переможці

1

смт.Лозно-Олександрівка

10%

901

90

2

с.Олексапіль

10%

169

17

3

с. Петрівка

10%

79

8

4

с.Шарівка

10%

399

40

5

сел. Мирне

10%

445

45

6

с.Солідарне

10%

458

46

7

с. Гладкове

10%

148

15

8

с. Привілля

10%

877

88

9

с. Вівчарове

10%

377

38

 

6.9. Реалізовуватимуться ті проєкти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою, але при цьому враховуються наступні умови:

- переможцем може бути лише один проєкт від населеного пункту, який набере більше 10% голосів до рейтингу, за яким будуть визначатися переможці;

- якщо організатори виявлять махінації в процесі голосування (подвійне голосування, неіснуючий голос, неіснуючі адреси або з-за меж селищної ради та інші), то ці голоси не будуть враховуватися до даних проєктів;

6.10. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних проєкти будуть суперечити один одному, приймається той проєкт, який отримав найбільшу підтримку. 

РОЗДІЛ 7. РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ТА ОЦІНКА ПРОЦЕСУ

7.1. Проєкти починають реалізовуватися відповідно до графіка реалізації Бюджету участі Лозно-Олександрівської селищної ради та графіків самих проєктів-переможців.

7.2. Організатором та/або виконавцем та/або інвестором щодо реалізації проєкту, який переміг, може виступати переможець проєкту, але фінансування проєкту залишається за Лозно-Олександрівською селищною радою через головних розпорядників бюджетних коштів.

7.3. Лозно-Олександрівська селищна рада відповідає за реалізацію проєкту у відповідності до видів діяльності представлених у Заявці проєкту та контролює виконання проєкту на будь-якому етапі.

7.4. Автор проєкту залишає за собою право:

- рекомендувати підрядні організації для реалізації проєкту;

- контролювати цільове витрачання коштів за проєктом.

7.5. З метою вдосконалення процесу реалізації Бюджету участі головний розпорядник бюджетних коштів (виконавець проєкт здійснює подання звітів про виконання проєкту, згідно з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування).

РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ

8.1. Про результати реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі, Рада експертів формує загальний звіт на основі звітів, що надійшли головних розпорядників коштів, комунальних підприємств, установ та організації, які брали участь в реалізації проєктів.

8.2. Загальний звіт про виконання Програми виноситься на чергове пленарне засідання сесії Лозно-Олександрівської селищної ради в кінці бюджетного року головою Ради експертів.

8.3. Звіт включає в себе:

- загальний опис проєктів;

- опис робіт, які було проведено та їх послідовність (а також інформація про невиконані заплановані роботи та причину невиконання);

- фактичний бюджет проєкту;

- фото-звіт проєкту

8.4. Звіти про виконання Програми та кожного проєкту підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Лозно-Олександрівської селищної ради.   

 

 

 

16 Лютого, 2022 р., 08:56
Електронний варіан за посиланням: Форма подання проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів програми «Бюджет участі Лозно-Олександрівської селищної ради на 2022 рік»
14 Лютого, 2022 р., 15:28
Вже в березні 2022 року розпочинаємо прийом заявок на новий етап Конкурсу Бюджету участі 2022 року.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь