Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація (громада)

Луганська область

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Дата: 22.02.2022 15:00
Кількість переглядів: 419

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Лозно-Олександрівської

селищної ради

від  __________ 20___ р.  № ___

Лозно-Олександрівський селищний голова

____________ Євген Світличний

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 

  1.1. Відділення соціальної роботи для сім’ї, дітей та молоді (далі – відділення) комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» (далі – Центру) утворено для надання соціальних послуг сім’ям, дітям та  молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати (далі – СЖО).

 

          1.2. Відділення   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства соціальної політики України, обласної, районної державної адміністрацій, рішеннями сесій та виконавчого комітету Лозно-Олександрівської селищної ради, іншими нормативними актами  у  сфері  надання  соціальних  послуг, Положенням про комунальну  установу «Центр надання  соціальних  послуг  Лозно-Олександрівської селищної ради»,  наказами директора  КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради, а також даним Положенням.

 

          1.3. Положення про відділення затверджується виконкомом Лозно-Олександрівської селищної ради.  Посадові інструкції працівників відділення затверджуються наказом директора КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради».

 

         1.4. Відділення здійснює свою діяльність на основі перспективних і поточних  планів, що затверджуються директором Центру.

 

         1.5. Відділення  створюється, реорганізується  і  ліквідується  за  рішенням  відповідного  органу  місцевої  виконавчої  влади.

 

 

                 

 

 

                    ІІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

          2.1. Відділення провадить  діяльність за такими основними принципами:

 • дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю;
 • гуманізму;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • поваги до честі та гідності;
 • толерантності;
 • законності;
 • соціальної справедливості;
 • доступності та відкритості;
 • неупередженості та безпечності;
 • недискримінації;
 • добровільності вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
 • адресності та індивідуального підходу;
 • комплексності та системності під час надання соціальних послуг;
 • конфіденційності та відповідальності за дотримання етичних і правових норм;
 • ефективності та прозорості використання бюджетних та позабюджетних коштів;
 • дотримання Державних стандартів соціальних послуг.

2.2. Основними завданнями відділення, функціями та обов’язками щодо їх виконання є:

        2.2.1. Виявлення та облік осіб/сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – СЖО) і потребують сторонньої допомоги.

        2.2.2. Проведення оцінювання потреб осіб/сімей з дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у СЖО, у соціальних послугах,

 

 

визначення методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки.

   1. Проведення соціально-профілактичної, інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в СЖО  осіб/сімей з дітьми, які належать до вразливих груп населення, а саме:
 • сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;
 • сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;
 • сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;
 • малозабезпечені сім’ї з дітьми;
 • сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
 • сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;
 • сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;
 • сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;
 • жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • одинокі матері (батьки), у тому числі неповнолітні одинокі матері (батьки);
 • діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу;
 • особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • внутрішньо переміщені особи;
 • особи/сім’ї, члени яких перебувають/перебували в конфлікті з законом (звільнені вагітні жінки, звільнені вагітні жінки, які народили дитину під час відбування покарання, особи, які відбули покарання, діти, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які відбули покарання, діти, які за рішенням суду звільнені від відбування покарання з випробуванням);
 • учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та їх сім’ї.

СЖО спричиняють наступні чинники:

 • похилий вік;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин, алкоголю;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • безробіття;
 • малозабезпеченість особи;
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • насильство за ознакою статі;
 • домашнє насильство;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

2.2.4. Надання особам/сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг, яких вони потребують з метою мінімізації або подолання СЖО.

2.2.5. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Лозно-Олександрівської селищної ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, структурними підрозділами Національної поліції, МНС та охорони здоров’я, з  громадськими  організаціями, благодійними фондами тощо, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

2.2.6. Інформування мешканців Лозно-Олександрівської територіальної громади про можливість отримання видів соціальних послуг, які надає відділення.

2.2.7. Участь у виїздах мобільної бригади та надання соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

2.2.8. Інформування населення Лозно-Олександрівської територіальної громади про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.2.9. Здійснення контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги сім’ям СЖО при народженні дитини.

2.2.10. Проведення для осіб/сімей за місцем проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій.

2.2.11.  Впровадження Державних стандартів соціальних послуг, форм та методів проведення соціальної роботи з сім’ями з дітьми та молоддю.

2.2.12.  Узагальнення статистичних та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, звітності щодо надання соціальних послуг особам/сім’ям з дітьми, які перебувають в СЖО та потребують сторонньої допомоги.

2.2.13. Внесення відомостей до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2.2.14. Проведення внутрішнього моніторингу та оцінювання якості наданих соціальних послуг.

2.2.15. Дотримання Державних стандартів соціальних послуг у ході проведення соціальної роботи з отримувачами послуг.

2.2.16. Забезпечення захисту персональних даних осіб/сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2.17. Участь у складанні плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

2.2.18. Забезпечення соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу.

2.2.19. Забезпечення соціального патронажу осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законодавством України.

2.2.20. Забезпечення розгляду звернень громадян у встановленому законодавством України порядку.

2.2.21. Здійснення інформування населення та отримувачів соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які надає відділення, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання, а також - інформаційно-роз'яснювальної роботи в межах своєї  компетентності  через засоби масової інформації.

2.2.22. Фахівці із соціальної роботи відділення можуть здійснювати прийом громадян як в приміщенні Центру, так і на території старостівських округів.

2.2.23. Здійснення інших функцій, які випливають з покладених на відділення завдань  відповідно до законодавства України.

2.3. Надавачі соціальних послуг мають право:

 • одержувати у встановленому порядку від Міністерства  соціальної  політики  України,  Департаменту  соціального   захисту  населення    ОДА,  управління  соціального  захисту  населення  РДА,  структурних підрозділів виконавчого комітету  Лозно-Олександрівської селищної ради, підприємств, закладів, установ та служб, структурних підрозділів   Національної   поліції,   МНС,  охорони   здоров’я,   громадських  організацій   документи  та  інші  матеріали   з  питань,  що   належать  до  компетенції    даного    відділення,   та    статистичні  дані    для     виконання покладених  на  нього  завдань;
 • залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;
 • вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім'ями з дітьми та молоддю;
 • подавати пропозиції директору Центру до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належить до його компетенції, а також пропозиції щодо укладання в установленому порядку договорів з підприємствами, установами  та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на відділення завдань;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу  сімей, які  перебувають у складних життєвих обставинах;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей з дітьми та молоді.

 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

ОТРИМУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

3.1. Отримувач соціальних послуг має право на:

 • отримання соціальних послуг відповідно до умов та порядку їх надання, визначених законодавством про соціальні послуги та договором про надання соціальних послуг;
 • повагу до честі і гідності, уважне та гуманне ставлення з боку суб’єктів системи надання соціальних послуг;
 • отримання від надавача соціальних послуг повної та вичерпної інформації про свої права, обов’язки, порядок і умови надання соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;
 • індивідуальний підхід, що враховує потреби кожної особи/сім’ї;
 • вільний вибір надавачів соціальних послуг;
 • відмову від соціальних послуг, крім випадків обов’язкового надання соціальних послуг, визначених законодавством України;
 • конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відома надавачу надання соціальних послуг під час реалізації Закону України «Про соціальні послуги»;
 • доступ до інформації, що міститься в його особовій справі як отримувача соціальних послуг;
 • повагу до приватного життя, на свободу думки та висловлювань;
 • захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку;
 • участь в оцінюванні його потреб у соціальних послугах;
 •  спілкування зі своїми рідними, близькими та іншими особами;
 • одночасне одержання кількох соціальних послуг;
 • інші права, передбачені законодавством про соціальні послуги.

Реалізація прав отримувачів соціальних послуг здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг.

3.2. Отримувачі соціальних послуг, їхні законні представники зобов’язані:

 • надавати повну і достовірну інформацію, необхідну для визначення їхніх потреб у соціальних послугах, права на отримання соціальних послуг та визначення умов договору про надання соціальних послуг;
 •  виконувати умови договору про надання соціальних послуг;
 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку роботи надавачів соціальних послуг;
 • своєчасно інформувати надавачів соціальних послуг про всі обставини, що впливають на надання або припинення надання соціальних послуг;
 • ставитися з повагою до надавачів соціальних послуг та їх працівників;
 • не перешкоджати наданню соціальних послуг, у тому числі іншим особам;
 • дбайливо ставитися до майна надавачів соціальних послуг, що використовується під час надання соціальних послуг.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО

 

4.1 Відділення очолює завідувач (-ка), який (-а) призначається на посаду і звільняється  з  посади  директором Центру за погодженням з засновником Центру. У своїй роботі підзвітний та підконтрольний директору Центра.

Посаду завідувача (-ки) може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки.  

4.2. Завідувач(-ка) відділення:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю відділення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань, законність прийнятих рішень;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції  відділення;
 • представляє відділення у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • розпоряджається в установленому порядку майном відділення згідно із повноваженнями;
 • діяльність відділення фінансується за рахунок коштів Центру, місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством;
 • координує  роботу  фахівців  соціальної  роботи, які здійснюють:

          - оцінювання потреб у соціальних послугах сімей, дітей та молоді; 

- планування соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної    допомоги, визначення методів соціальної роботи; 

          - надання соціальних послуг;

- представлення інтересів отримувача соціальних послуг в установах та організаціях;

- здійснення інших повноважень щодо соціальної роботи та надання соціальних послуг відповідно до законодавства України.

V. ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІЛЬНИХ ПОСЛУГ

5.1. За результатами оцінки потреб відділення забезпечує  надання  окремих  соціальних  послуг  та/або  комплексу  соціальних  послуг, у  тому  числі:

- інформування,

- консультування,

- соціальний  супровід,

- соціальну  інтеграцію  та  реінтеграцію,

- представництво  інтересів,

- соціальну  профілактику,

- екстрене (кризове) втручання,

- інші  соціальні  послуги  з  переліку  послуг, що  можуть  надаватися  особам/сім’ям з дітьми, які  перебувають  у  СЖО  та  не  в  змозі  їх  подолати.

5.2. Загальний порядок надання соціальних послуг регулюється Порядком організації надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 587.

5.3. Підставою для надання соціальних послуг є:

 • рішення відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради.

5.4. Надання соціальних послуг здійснюється шляхом ведення випадку, що включає такі етапи:

- аналіз повідомлення про осіб/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю особи;

- оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

- прийняття рішення про надання соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб особи/сім’ї;

- розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг;

- укладення договору про надання соціальних послуг;

- виконання договору про надання соціальних послуг та індивідуального плану надання соціальних послуг;

- здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості.

Ведення випадку не застосовується у разі надання соціальних послуг одноразово, екстрено (кризово).

5.5. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах здійснюється шляхом аналізу документів, фактів та інформації, зібраних під час спілкування з особою/сім’єю та їхнім найближчим оточенням, а також отриманих від юридичних та фізичних осіб у встановленому порядку.

5.6. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах здійснює фахівець із соціальної роботи. У разі необхідності до оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах залучаються медичні, педагогічні працівники, психологи, реабілітологи та інші фахівці.

5.7. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня одержання повідомлення про надання соціальних послуг.

5.8. Підставами для припинення надання соціальних послуг є:

- відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

- закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

- відмова особи/сім’ї від отримання послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

- зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

- виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

- смерть отримувача соціальних послуг;

- грубого, принизливого ставлення громадянина до соціальних робітників та інших працівників Центру;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

5.9. У разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

5.10. Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

5.11. Про припинення надання соціальних послуг особі видається наказ директора, на підставі якого робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина надсилається до відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради.

5.12. Рішення про надання соціальної послуги чи відмову в її наданні приймається відділом соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради.

5.13. Після отримання рішення відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради про надання соціальної послуги, фахівець відділення разом з заявником складає індивідуальний план надання соціальної послуги та укладає договір про надання соціальної послуги.

5.14. Після укладання договору про надання соціальних послуг формується особова справа отримувача соціальних послуг, яка зберігається у відділенні.

5.15. Особова справа отримувача соціальних послуг формується з таких документів:

   - рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про надання соціальних послуг;

    - акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи;

   -  наказ директора Центру про надання соціальних послуг;

   - договір про надання соціальних послуг;

 - індивідуальний план надання соціальних послуг;

 - повідомлення/інформація про сім’ю/особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

  - соціальна картка сім’ї/особи;

  - копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

  - копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності);

- копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

- документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

- інші документи (за потреби), які можуть сприяти більш ефективному та раціональному наданню соціальних послуг.

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Відділення у своїй діяльності  забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

6.3. Термін дії цього Положення не обмежений і діє до його скасування або заміни новим.

 

Директор КУ «ЦНСП                                          Світлана САГАЙДАК                       

Лозно-Олександрівської

селищної ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь