Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація (громада)

Луганська область

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

Дата: 22.02.2022 15:01
Кількість переглядів: 504

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Лозно-Олександрівської

селищної ради

від  __________ 20___ р.  № ___

Лозно-Олександрівський селищний голова

__________Євген СВІТЛИЧНИЙ

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 рік

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

(нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Відділення соціальної допомоги вдома (далі – відділення) комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради  (далі – Центру) утворюється для надання  соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 особам, які перебувають в складних життєвих обставинах (далі – СЖО), не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають ІІІ, ІV і V групу рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

1.2. Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальну послугу догляду вдома відповідно до Державного стандарту догляду вдома ( наказ Міністерства соціальної політики №760 від 13.11.2013 року).

1.3. Законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства соціальної політики України, обласної, районної державної адміністрацій, рішеннями сесій та виконавчого комітету Лозно-Олександрівської селищної ради, іншими нормативними актами  у  сфері  надання  соціальних  послуг, Положенням про комунальну  установу «Центр надання  соціальних  послуг  Лозно-Олександрівської селищної ради»,  наказами директора  КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради, а також даним Положенням.

1.4. Положення про відділення затверджується виконкомом Лозно-Олександрівської селищної ради.  Посадові інструкції працівників відділення затверджуються наказом директора КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради».

 

1.5. Відділення здійснює свою діяльність на основі перспективних і поточних  планів, що затверджуються директором Центру.

1.6. Відділення  створюється, реорганізується  і  ліквідується  за  рішенням  відповідного  органу  місцевої  виконавчої  влади.

1.7. Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

1.8. Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальну послугу догляду вдома за місцем проживання/перебування отримувача соціальної послуги вдома протягом робочого дня, відповідно до графіку роботи.

1.9. Кваліфікаційні вимоги, функціональні обов’язки, права, відповідальність завідувача(-ки) та інших робітників відділення регламентуються посадовими інструкціями та обов’язками, затвердженими директором комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради».

1.10. Діяльність відділення здійснюється відповідно перспективного та поточного планування, поєднання єдиноначальності та колегіальності, при їх обговоренні, персональної відповідальності працівників за належне виконання покладених на них посадових обов’язків та окремих доручень.

ІІ.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ,

ЗАВДАННЯ  І ФУНКЦІЇ ВІДДІЛЕННЯ

 

2.1. Основними принципами діяльності відділення є:

 • дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю;
 • гуманізм;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • повага до честі та гідності;
 • толерантність;
 • законність;
 • соціальна справедливість;
 • доступність та відкритість;
 • неупередженість та безпечність;
 • добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;
 • адресність та індивідуальний підхід;
 • комплексність та системність під час надання соціальних послуг;
 • конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;
 • ефективність та прозорість використання бюджетних та позабюджетних коштів;
 • дотримання Державних стандартів соціальних послуг.

2.2. Основними завданнями відділення, функціями та обов’язками щодо їх виконання є:

        2.2.1. Виявлення та облік осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – СЖО) і потребують сторонньої допомоги, а саме:

 •  особам похилого віку;
 •  особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
 • хворим (особам працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше, як чотири місяці).

СЖО спричиняють наступні чинники:

 • похилий вік;
 • часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті;
 • невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;
 • психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин, алкоголю;
 • інвалідність;
 • бездомність;
 • безробіття;
 • малозабезпеченість особи;
 • поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків;
 • ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;
 • втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;
 • жорстоке поводження з дитиною;
 • насильство за ознакою статі;
 • домашнє насильство;
 • потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;
 • шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

        2.2.2. Проведення оцінювання потреб осіб, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у СЖО, у соціальних послугах, визначення методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки.

 

2.3. Відділення відповідно до Державного стандарту догляду вдома надає послугу догляду вдома, яка складається з таких заходів, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома та надаються особам, які перебувають в СЖО згідно групи рухової активності, а саме:

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:  

- допомогу у веденні домашнього господарства (закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, допомога у приготуванні їжі, допомогу у прибиранні житла, дрібний ремонт одягу, взуття);

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

 

 

для отримувачів соціальної послуги IV групи рухової активності:

- допомогу у веденні домашнього господарства (закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування (допомогу у приготуванні) їжі, доставку гарячих обідів, прибирання (допомогу у прибиранні) житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття);

- допомогу у самообслуговуванні (допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо);

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я);

- навчання навичкам самообслуговування (навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом);

- допомогу в обробітку присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

-допомогу в оформленні документів, внесення платежів;

 для отримувачів соціальної послуги V групи рухової активності:

- допомогу у веденні домашнього господарства (закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, доставку гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу, взуття, виконання різних видів дрібних ремонтних робіт у помешканні);

- допомогу у самообслуговуванні  (допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо);

- допомогу при пересуванні по квартирі;

- допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я);

- навчання навичкам самообслуговування (навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом);

- обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

- допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

- психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

- надання інформації з питань соціального захисту населення;

- допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

- допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

 

2.3. Під час надання соціальних послуг відділення може надавати у тимчасове користування отримувачам соціальної послуги догляду вдома наявні в пункті прокату технічні та інші засоби реабілітації, предмети першої потреби, окремі побутові прилади тощо.

2.4. Надання особам соціальних послуг, яких вони потребують з метою мінімізації або подолання СЖО.

2.5. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Лозно-Олександрівської селищної ради, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, структурними підрозділами Національної поліції, МНС та охорони здоров’я, з  громадськими  організаціями, благодійними фондами тощо, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з особами СЖО.

2.6. Інформування мешканців Лозно-Олександрівської територіальної громади про можливість отримання видів соціальних послуг, які надає відділення.

2.7.  Впровадження Державних стандартів соціальних послуг, форм та методів проведення соціальної роботи з особами СЖО.

2.8.  Узагальнення статистичних та підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, звітності щодо надання соціальних послуг особам, які перебувають в СЖО та потребують сторонньої допомоги.

2.9. Внесення відомостей до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

2.10. Проведення внутрішнього моніторингу та оцінювання якості наданих соціальних послуг.

2.11. Дотримання Державних стандартів соціальних послуг у ході проведення соціальної роботи з отримувачами послуг.

2.12. Забезпечення захисту персональних даних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.13. Забезпечення розгляду звернень громадян у встановленому законодавством України порядку.

2.14. Здійснення інформування населення та отримувачів соціальних послуг про перелік соціальних послуг, які надає відділення, зміст та обсяги таких послуг, умови і порядок їх отримання, а також - інформаційно-роз'яснювальної роботи в межах своєї  компетентності  через засоби масової інформації.

2.15. Фахівці із соціальної роботи відділення можуть здійснювати прийом громадян як в приміщенні Центру, так і на території старостівських округів.

2.16. Здійснення інших функцій, які випливають з покладених на відділення завдань  відповідно до законодавства України.

2.17. Надавачі соціальних послуг мають право:

 • одержувати у встановленому порядку від Міністерства  соціальної  політики  України,  Департаменту  соціального   захисту  населення    ОДА,  управління  соціального  захисту  населення  РДА,  структурних підрозділів виконавчого комітету  Лозно-Олександрівської селищної ради, підприємств, закладів, установ та служб, структурних підрозділів   Національної   поліції,   МНС,  охорони   здоров’я,   громадських  організацій   документи  та  інші  матеріали   з  питань,  що   належать  до  компетенції    даного    відділення,   та    статистичні  дані    для     виконання покладених  на  нього  завдань;
 • залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг;
 • вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з особами, які перебувають в СЖО;
 • подавати пропозиції директору Центру до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належить до його компетенції, а також пропозиції щодо укладання в установленому порядку договорів з підприємствами, установами  та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на відділення завдань;
 • укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
 • залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення заходів щодо надання соціальної послуги догляду вдома осіб, які  перебувають у складних життєвих обставинах;
 • вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, які перебувають в СЖО.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

ОТРИМУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

3.1. Отримувач соціальних послуг має право на:

 • отримання соціальних послуг відповідно до умов та порядку їх надання, визначених законодавством про соціальні послуги та договором про надання соціальних послуг;
 • повагу до честі і гідності, уважне та гуманне ставлення з боку суб’єктів системи надання соціальних послуг;
 • отримання від надавача соціальних послуг повної та вичерпної інформації про свої права, обов’язки, порядок і умови надання соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;
 • індивідуальний підхід, що враховує потреби кожної особи/сім’ї;
 • вільний вибір надавачів соціальних послуг;
 • відмову від соціальних послуг, крім випадків обов’язкового надання соціальних послуг, визначених законодавством України;
 • конфіденційність інформації особистого характеру, що стала відома надавачу надання соціальних послуг під час реалізації Закону України «Про соціальні послуги»;
 • доступ до інформації, що міститься в його особовій справі як отримувача соціальних послуг;
 • повагу до приватного життя, на свободу думки та висловлювань;
 • захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку;
 • участь в оцінюванні його потреб у соціальних послугах;
 •  спілкування зі своїми рідними, близькими та іншими особами;
 • одночасне одержання кількох соціальних послуг;
 • інші права, передбачені законодавством про соціальні послуги.

Реалізація прав отримувачів соціальних послуг здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг.

3.2. Отримувачі соціальних послуг, їхні законні представники зобов’язані:

 • надавати повну і достовірну інформацію, необхідну для визначення їхніх потреб у соціальних послугах, права на отримання соціальних послуг та визначення умов договору про надання соціальних послуг;
 •  виконувати умови договору про надання соціальних послуг;
 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку роботи надавачів соціальних послуг;
 • своєчасно інформувати надавачів соціальних послуг про всі обставини, що впливають на надання або припинення надання соціальних послуг;
 • ставитися з повагою до надавачів соціальних послуг та їх працівників;
 • не перешкоджати наданню соціальних послуг, у тому числі іншим особам;
 • дбайливо ставитися до майна надавачів соціальних послуг, що використовується під час надання соціальних послуг.

ІV. КЕРІВНИЦТВО

 

4.1 Відділення очолює завідувач(-ка), який(-а) призначається на посаду і звільняється  з  посади  директором Центру за погодженням з засновником Центру. У своїй роботі підзвітний та підконтрольний директору Центра.

Посаду завідувача(-ки) може займати особа, яка має вищу освіту (магістр, спеціаліст) відповідного напрямку підготовки.  

4.2. Завідувач(-ка) відділення:

 • здійснює загальне керівництво діяльністю відділення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань, законність прийнятих рішень;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції  відділення;
 • представляє відділення у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 • розпоряджається в установленому порядку майном відділення згідно із повноваженнями;
 • діяльність відділення фінансується за рахунок коштів Центру, місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством;
 • забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг;
 • визначає ступінь відповідальності працівників;
 • координує  роботу  фахівців  соціальної  роботи, які здійснюють:

          - оцінювання потреб у соціальних послугах осіб, які перебувають в СЖО; 

- планування соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної    допомоги, визначення методів соціальної роботи; 

          - надання соціальних послуг;

- представлення інтересів отримувача соціальних послуг в установах та організаціях;

- здійснення інших повноважень щодо соціальної роботи та надання соціальних послуг відповідно до законодавства України.

 

4.3. Кількість осіб, яких повинен обслуговувати соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач(ка) відділення з урахуванням стану здоров’я особи, яка обслуговується, її віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській місцевості, інших місцевостях, що не має транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей. Один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група  рухової активності).

4.5. Соціальні робітники, які надають соціальні послуги, зобов’язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов’язків, поважати гідність громадян, недопускати негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян, несуть повну матеріальну відповідальність.

 

 

V. ПОРЯДОК НАДАННЯ

СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ ДОГЛЯДУ ВДОМА

 

 

5.1.Загальний порядок надання соціальних послуг регулюється Порядком організації надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 587. За результатами оцінки потреб відділення забезпечує  надання  окремих  соціальних  послуг.

5.2. Підставою для надання соціальних послуг є:

 • рішення відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради.

5.3. Надання соціальних послуг здійснюється шляхом ведення випадку, що включає такі етапи:

- аналіз повідомлення про осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах або в ситуаціях, що загрожують життю чи здоров’ю особи;

- оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

- прийняття рішення про надання соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб особи/сім’ї;

- розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг;

- укладення договору про надання соціальних послуг;

- виконання договору про надання соціальних послуг та індивідуального плану надання соціальних послуг;

- здійснення моніторингу надання соціальних послуг та оцінки їх якості.

Ведення випадку не застосовується у разі надання соціальних послуг одноразово, екстрено (кризово).

5.4. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах здійснюється шляхом аналізу документів, фактів та інформації, зібраних під час спілкування з особою та їхнім найближчим оточенням, а також отриманих від юридичних та фізичних осіб у встановленому порядку.

5.5. Оцінювання потреб особи у соціальних послугах здійснює фахівець із соціальної роботи. У разі необхідності до оцінювання потреб особи у соціальних послугах залучаються медичні, педагогічні працівники, психологи, реабілітологи та інші фахівці.

5.6. Оцінювання потреб особиу соціальних послугах здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня одержання повідомлення про надання соціальних послуг.

5.7. Рішення про надання соціальної послуги чи відмову в її наданні приймається відділом соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради.

5.8. Після отримання рішення відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради про надання соціальної послуги, фахівець відділення разом з заявником складає індивідуальний план надання соціальної послуги та укладає договір про надання соціальної послуги.

5.9. Після укладання договору про надання соціальних послуг формується особова справа отримувача соціальних послуг, яка зберігається у відділенні.

5.10. На підставі рішення відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради про надання соціальної послуги догляду вдома відділення згідно з умовами укладеного договору, затвердженого графіку роботи та індивідуального плану надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III, IV групи рухової активності - 2 рази на тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у

договорі період). Організує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів для їх задоволення.

 

5.11. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадянам  є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

          У разі виявлення у особи зазначених протипоказань працівники Центр зобов'язані надати інформацію про можливі шляхи отримання необхідного їй надання соціальних послуг в інших установах.

 

5.12. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення, ведеться особова справа, в якій міститься перелік документів, складених відповідно до вимог чинного законодавства.

 

5.13. Соціальна послуга догляду вдома може надаватися:

- за рахунок бюджетних коштів;

- з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

- за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.

У виняткових випадках громадяни, доходи яких перевищують норми встановлені законодавством України, для отримання соціальної послуги догляду вдома за рахунок бюджетних коштів, можуть бути звільнені від сплати за надання соціальної послуги комісією по вирішенню питань щодо звільнення від плати за надання такої послуги.

 

5.14. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.

 

 

VI. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГ ГРОМАДЯНАМ

 

6.1.Підставами для припинення надання соціальних послуг є:

- відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

- закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

- відмова особи від отримання послуг (за заявою) та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

- зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

- невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

- виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

- смерть отримувача соціальних послуг;

- надання отримувачу соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;

- надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

- грубого, принизливого ставлення громадянина до соціальних робітників та інших працівників Центру;

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

 

- ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

Не може бути припинено надання соціальних послуг у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі.

6.2 У разі виявлення в отримувача соціальних послуг відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, надання соціальних послуг тимчасово припиняється на строк до усунення таких протипоказань без розірвання договору про надання соціальних послуг.

6.3. Про припинення надання соціальних послуг особі видається наказ директора, на підставі якого робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення. Повідомлення про припинення надання соціальних послуг громадянина надсилається до відділу соціального захисту населення Лозно-Олександрівської селищної ради.

 

VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Відділення у своїй діяльності  забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

7.3.Термін дії цього Положення не обмежений і діє до його скасування або заміни новим.

 

Директор КУ «ЦНСП                                          Світлана САГАЙДАК                       

Лозно-Олександрівської

селищної ради

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь