Лозно-Олександрівська селищна військова адміністрація (громада)

Луганська область

Про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) та затвердження Положення про порядок їх надання комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради»

Дата: 22.02.2022 15:03
Кількість переглядів: 267

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення сесії Лозно-Олександрівської

 

селищної ради

Лозно-Олександрівський селищний голова

________Євген СВІТЛИЧНИЙ

« ___ »___________  2021 року №_____

Про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) та затвердження Положення про порядок їх надання комунальною

установою «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради»

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 21 травня 1997 року № 280/97-ВР та ч. 7 ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року № 2671-VIII, Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», Лозно-Олександрівська селищна рада ВИРІШИЛА:

 1. Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг Лозно- Олександрівської селищної ради» надавати базові соціальні послуги особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин та особам/сім’ям, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від доходу отримувачів соціальних послуг.

 

 1. Затвердити перелік базових соціальних послуг, що надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від доходу отримувачів соціальних послуг:

соціальний супровід; догляд вдома;

пункт прокату;

екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальна профілактика; інформування.

 1. Затвердити перелік осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно подолати вплив негативних чинників та осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників, яким надання соціальних послуг здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів (безоплатно).

Такі особи/сім’ї звільняються від плати за отримання соціальних послуг, та отримують соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від їх доходу, а саме:

 • сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких

 

батьки мають інвалідність;

 • сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;
 • сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;
 • малозабезпечені сім’ї з дітьми;
 • сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
 • сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;
 • сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;
 • сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;
 • жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • одинокі матері/батьки (в т.ч. неповнолітні)
 • особи з особливими освітніми потребами;
 • внутрішньо переміщені особи/сім’ї;
 • особи, звільнені з місць позбавлення волі;
 • учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • особи похилого віку та особи з інвалідністю (які вже перебувають на обліку та отримують соціальні послуги в КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради»).
 1. Соціальні послуги надаватимуться за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) тим категоріям громадян, які визначено п.2, ч. 1 підпунктом а ст. 28 Закону України «Про соціальні послуги», а саме:

- особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю І групи, дітям-

 

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, а також дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України - всі соціальні послуги;

 • іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);
 • отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.
 1. Затвердити Положення про порядок надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я, соцільного захисту населення, депутатської діяльності та етики.

Секретар Лозно-Олександрівської                                                 Альона НАЗАРОВА

 

селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення сесії Лозно-Олександрівської селищної ради

«____ »_____________ 2021 року №____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання соціальних послуг за рахунок
бюджетних коштів (безоплатно) комунальною установою
«Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської

селищної ради»

І. Загальні питання

1Л Це Положення регулює відносини з надання безоплатних соціальних послуг, які виникають чи існують між комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» (надавачем соціальних послуг) та отримувачами соціальних послуг.

Е2. Положення розроблене відповідно до:

 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» »21 травня 1997 року № 280/97-ВР;
 • Закону України «Про соціальні послуги» від 17 січня 2019 року №2671 -VIII;
 • Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»;
 • Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» (нова редакція).

1.3. Безоплатні соціальні послуги надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Лозно-Олександрівської селищної ради» з метою:

 • проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

 

- надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

1.4. Дане Положення визначає організаційну-правову форму надання комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Лозно- Олександрівської селищної ради» безоплатних соціальних послуг.

 1. Порядок надання безоплатних соціальних послуг
 1. Надання соціальних послуг здійснюється відповідно до посадових інструкцій працівників КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради» та сертифікатів про навчання у Луганському обласному центрі соціальних служб за відповідними напрямками.
 2. КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради» надає соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів (відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про соціальні послуги»):
 1. Незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю І групи, дітям- сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

 1. Отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

 

 1. Надання безоплатних соціальних послуг здійснюється на підставі даного рішення сесії Лозно-Олександрівської селищної ради, яким затверджено перелік таких послуг та отримувачів соціальних послуг, які мають право на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів (відповідно до частини сьомої статті 28 Закону України «Про соціальні послуги»). Отримувачами соціальних послуг за бюджетні кошти (безоплатно) є:
 • особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть самостійно подолати вплив негативних чинників;
 • особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників.

А саме:

 • сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;
 • сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки;
 • сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки мають інвалідність;
 • сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах;
 • сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами;
 • малозабезпечені сім’ї з дітьми;
 • сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;
 • сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;
 • сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;
 • сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти;
 • жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;
 • одинокі матері/батьки (в т.ч. неповнолітні)
 • особи з особливими освітніми потребами;

 

 • внутрішньо переміщені особи/сім’ї;
 • особи, звільнені з місць позбавлення волі;
 • учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • особи похилого віку та особи з інвалідністю (які вже перебувають на обліку та отримують соціальні послуги в КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради»).

Такі особи/сім’ї звільняються від плати за отримання соціальних послуг та отримують соціальні послуги за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від їх доходу.

 1. До осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, належать особи/сім’ї, які не можуть самостійно подолати негативний вплив обставин, зумовлених такими чинниками: похилий вік;

часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; невиліковні хвороби, або хвороби, що потребують тривалого лікування; психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання психоактивних речовин; інвалідність; безробіття; бездомність; малозабезпеченість;

поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків; ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із виховання дитини;

втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі;

жорстоке поводження з дитиною; насильство за ознакою статі; домашнє насильство; потрапляння в ситуацію торгівлі людьми;

шкода завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією.

 

 1. Інформацію про порядок надання мешканцям громади безоплатних соціальних послуг оприлюднювати на офіційних сайтах Лозно- Олександрівської селищної ради, КУ «ЦНСП Лозно-Олександрівської селищної ради», в соціальних мережах, інформаційних куточках.
 2. Соціальні послуги надаються відповідно до норм визначених законодавством України щодо надання соціальних послуг.
 1. Перелік безоплатних соціальних послуг

3.1. Перелік соціальних послуг, які відповідно до частини другої статті 28 Закону України «Про соціальні послуги» надаються за рахунок бюджетних коштів:

 • соціальні послуги з інформування;
 • консультування;
 • представництва інтересів,
 • соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).
 1. Перелік базових соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів (безоплатно) незалежно від доходу отримувачів соціальних послуг відповідно до рішення сесії Лозно-Олександрівської селищної ради:

екстрене (кризове) втручання;

консультування;

соціальний супровід;

соціальна профілактика;

інформування;

догляд вдома;

пункт прокату.

 1. Безоплатні соціальні послуги повинні відповідати Державним стандартам надання соціальних послуг.

 

Секретар Лозно-Олександрівської

 

Альона НАЗАРОВА

 

селищної ради

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь